Tiếng Trung giao tiếp cần 2 bạn dạy gia sư cấp tốc gấp

Tôi và 2 bạn nữa cần học tiếng Trung, học mạnh giao tiếp là chính vào đầu năm mới cho đến khoảng tháng 4 âm lịch. Tôi cần 2 bạn dạy, một bạn dạy vào buổi tối các ngày trong tuần (nghỉ 1 - 2 buổi/tuần) ở Hoàng Cầu, 1 bạn dạy vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật 1 ngày dạy 2 ca, bạn gia sư nào dạy ở đây thì học phí có thể cao hơn mức trung bình vì dạy cho quản lý cần người dạy chất lượng, có trình độ, có nghiệp vụ sư phạm và thời gian dạy ổn định, kỷ luật, thái độ dạy tôn trọng người học vì học viên khá nhiều tuổi (thời gian học của học viên này có thể vào buổi trưa các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, học 1,5h từ 12h đến 1h30).
Các bạn gia sư tiếng trung nào đáp ứng được yêu cầu đăng ký dạy sớm và có gửi qua về thông tin bản thân nhé. Đảm bảo các thông tin là chính xác.

 
Scroll to top