Tiếng Việt cho người trung yêu cầu gia sư giỏi có kinh nghiệm dạy vào buổi tối

Hiện nay chúng tôi cần tuyển gia sư dạy tiếng Việt cho học viên là người Trung Quốc. Học viên nam có thể nói một số câu cơ bản tiếng Việt. Theo thông tin của người liên hệ thì học viên học tuần 3 buổi, địa chỉ học ở Trần Duy Hưng (rất tiện đường cho gia sư) học viên cần gia sư dạy tiếng Việt bằng tiếng Trung. Học phí 150.000đ/buổi. Yêu cầu gia sư có kinh nghiệm, có chất lượng giảng dạy tại nhà.

 
Scroll to top